Bodegraven-Reeuwijk: “90 euro boete voor afval”

In het Bodegraafs Nieuwsblad las ik vandaag het volgende verheffende proza:

image“De gemeente gaat strenger optreden tegen het verkeerd aanbieden van afval. Het gaat hierbij om gft, out-papier en plastic”. In het kort komt het hierop neer dat je de minicontainers nog slechts tussen 05:00 uur en 07:30 uur aan de weg mag zetten, en dat ze om 19:00 op de ophaaldag weer weg moeten zijn. Zo niet, dan komt de gemeente even 90 euro bij u aftikken.

Ik heb hierbij twee gedachten.
De eerste is: als ik ‘s ochtends voor zevenen in de auto kruip om de file te mijden, dan zou dat betekeken dat ik rond 06:30 mijn minicontainer door de brandgang naar de weg moet rijden.
Ik weet niet of u wel eens zo’n minicontainer over een in de veengrond verzakt stoepje hebt gesleept, maar zo niet, dan geef ik u op een briefje dat, als ik een halflege container voor, zeg, half zeven buiten zet, mijn buren mij dat niet in dank zullen afnemen. Het verrijden van zo’n minicontainer genereert een onbehoorljke hoeveelheid tyfuslawaai, zeker als ‘ie maar deels gevuld is.

Gelukkig staat de gemeente mij toe dat ik dat “bij uitzondering” ook na tien uur ‘s avonds mag doen.
Ik zou de mensen die ‘s ochtends bijtijds vertrekken om de file te mijden en die bijgevolg voor tienen in bed liggen, niet graag de kost geven.

Voorts wil de gemeente ook dat ik de container voor 19:00 uur weer weghaal. Ik weet niet hoe het met u zit, maar ik wil, gezien de filedruk, op vrijdag (dat is bij ons de ophaaldag voor de GFT-minicontainer) nog weleens na die tijd thuis zijn. Ik weet nog niet hoe ik dat aan mijn baas ga uitleggen… “sorry baas, ik weet van die deadline, of van dat gesprek met die klant om half zes, maar ik moet u en de klant nu even laten rotten, want de gemeente waar ik woonachtig ben komt bij mij 90 euro aftikken omdat ik de container niet voor 19:00 uur van de straat heb”.

Maar het wordt nog gekker, want hier komt nummer twee:
Het oud papier wordt bij ons altijd na 17:00 uur, en meestal zo rond acht uur ‘s avonds, opgehaald. Dus… nu komt het:
Ik moet dus de papiercontainer voor 07:30 aan de weg zetten. Daar staat ‘ie dan… de hele godganse dag, want ik moet ‘m voor 07:30 buiten zetten.

En om 18:59 uur moet ik de ongeleegde minicontainer weer de tuin in kruien, want vanaf 19:00 uur komt een overijverige ambtenaar (“de gemeente gaat strenger optreden”) kijken of er bij mij nog negentig euro te verdienen is.
En dan komt rond 20:00 de wagen voor het oud papier de straat inrijden. Om onverrichterzake weer te vertrekken, als ik het hierboven afgedrukte artikel moet geloven.

Ziet u het probleem al?
Laat me raden: ja.
Tenzij u de assistant-beleidsmedewerker bent die dit zotte plan bedacht heeft… dan ziet u het probleem vast niet

Ik durf er bijna vergif op in te nemen dat ik op dit stukje geen reactie (anders dan een aanslag ten bedrage van 90 euro) van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk ga krijgen. Mocht er toch een reactie komen, dan zal dat er één zijn in de trant van “oh, maar zo letterlijk moet u het niet nemen”.

Waarop mijn antwoord dan weer zou zijn “dan moet u, geachte gemeente, het niet zo formuleren”. Als burger mag je om te beginnen van je overheid verwachten dat ze haar bedoelingen nauwkeurig en helder formuleert.

Ik denk echter dat er wat anders aan de hand is. Ik heb geen reden om aan te nemen dat er een probleem is met de manier waarop de inwoners hun afval aanbieden, al was het maar omdat de inwoners van de gemeente zich donders goed realiseren dat de leefbaarheid van hun wijk daar rechtstreeks mee samenhangt. Ik denk eigenlijk dat het probleem dat de gemeente hiermee denkt op te lossen er één is van begrotingstechnische aard.

Of is er iemand van het gemeentebestuur die me graag van het tegendeel wil overtuigen? Dan wacht ik dat met bovengemiddelde belangstelling af!

groet,

Peter Huppertz,
Waarder

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *