Aan de liefhebbers van het infinitief

<zeepkist>

Lieve mensen op de radio,

Graag wil ik u wijzen op het bestaan van de vormcategorie ‘voltooid deelwoord’.

Het voltooid deelwoord is (normaliter) een onderdeel van een samengestelde werkwoordstijd: de voltooide tijd wordt hier gevormd door de persoonsvorm (het hulpwerkwoord hebben of zijn) en het voltooid deelwoord is de vervoeging van het hoofdwerkwoord.
Een voorbeeld:
We zijn samen naar de Alkmaarderhout gelopen, en hebben daar ons misverstand uitgepraat.

Daarnaast kan een voltooid deelwoord ook bijvoeglijk gebruikt worden: een gelopen koers.

Ik wil u graag proberen (infinitief) uit te leggen dat het onjuist is om te zeggen dat u heeft proberen het uit te leggen. Tevens wil het er bij mij niet in dat u dat niet heeft bedoelen te zeggen.

Inderdaad… de juiste vorm is dat u heeft GEPROBEERD het uit te leggen, en ja, dat was wat u heeft BEDOELD te zeggen.

Het zou mij een lief ding waard zijn wanneer geschoolde (mag ik toch aannemen) journalisten op de radio het infinitief gebruiken waar het voor bedoeld is. Een ieder die een voorliefde voor het infinitief heeft, kan ik de volgende zin aanraden:
Ik zou u weleens hebben willen zien durven blijven staan kijken.
Jaja, zeven infinitieven achter elkaar, en nog grammaticaal juist ook.

Was getekend,
Jan Doedel,
Vereniging tot Instandhouding van het Voltooid Deelwoord.

</zeepkist>