Anti-monarchist: iemand die op zoek is naar een probleem voor een oplossing

an·ti-mo·nar·chist (de; m,v; meervoud: anti-monarchisten) 
1    iemand die op zoek is naar het probleem dat hoort bij de oplossing bestaande uit de afschaffing van de monarchie.

Ik hoorde vandaag op Radio 1 dat er een beweging is die zich “Het is 2013” noemt. Wat deze beweging met deze naam beoogt werd me niet direct helder. Mijn instinctieve reactie was “daarvan is de overgrote meerderheid van de bevolking zich bewust, dat is het gevolg van een onstuitbaar proces en voorzover ik kan overzien maakt niemand zich er grote zorgen over”, en ik moest de neiging onderdrukken om een beweging op te richten met de naam “Stop the continental drift”.

Maar nee. Wat deze beweging beoogt is niet het wijzigen van de kalender, of het terugdraaien van de klok zodat de veronderstelde Maya-voorspelling van 21-12-2012 alsnog kan worden uitgerold, maar de afschaffing van de monarchie in Nederland. Dit alles volgens de lijn dat “als IK vind dat dat in 2013 niet meer kan, dan moet IEDEREEN dat maar vinden”.
Dat was natuurlijk te verwachten… bij zo ongeveer elke Koninginnedag laat er wel weer zo’n beweging wat van zich horen. Het ligt voor de hand dat dat in 2013 wel weer zou gebeuren; we hebben per slot van rekening in 2013 een troonswisseling, en dan kan je als activistische beweging niet achterblijven. In 1980 zal men ongetwijfeld ook hebben gezegd “dit is 1980”. Anno 2013 heeft de kreet “dit is zooo 1980” ook niet heel veel betekenis meer. Dat (het simpel melden van een jaartal om aan te geven dat iets wel of niet een goed idee is) is een kwantitatief argument. Een kwantitatief argument is een voorbeeld van een zwaktebod. Je kunt kwantificeerbare data gebruiken om kwalitatieve argumenten te ondersteunen, maar kwantitatieve argumenten bestaan feitelijk niet: een argument is per definitie kwalitatief.

Dus op zich zou je denken dat zo’n beweging met gekwalificeerde in plaats van gekwantificeerde argumenten komt waarom het afschaffen van de monarchie een goed idee zou zijn.
Er kwamen er twee:

  • De anti-monarchistische beweging wil dat het Nederlandse volk zelf in staat is haar leider te kiezen.
    Voor dat probleem zou ik een andere oplossing willen suggereren: sluit je aan bij D66 en ijver voor een gekozen minister-president.
  • De anti-monarchistische beweging wil dat het Koninklijk Huis belasting gaat betalen.
    Hoewel ik denk dat iedereen die een beetje kan rekenen weet dat dat geen deuk gaat slaan in ons begrotingstekort, snap ik waarom ze dat willen.
    Maar maar maarderdemaarmaar: als je eerst het Koningshuis afschaft, hoe wil je dan dat dat dat instituut dat je net hebt afgeschaft belasting gaat betalen?

Al met al heb ik er geen mening over. Onze constitutionele monarchie is een raar ding… maar wel een raar ding dat al decennia lang goed werkt, en waar een aantal republieken vaak niet zonder jaloezie naar kijken.

Als gewone Nederlander zou ik geneigd zijn te denken “if it works, don’t fix it”. Er zijn belangrijker problemen die om een oplossing roepen.

1 thought on “Anti-monarchist: iemand die op zoek is naar een probleem voor een oplossing

  1. Juste une question, comme ça ? On habite loin l’une de l’autre ? Parce que si ca se trouve on est peut être voiesnsi… je ne le sais pas et c’est très dommage car je peux moi aussi, venir goûter les plats que tu prépares, et même les tenir pour faire les photos.Bon, on en reparle…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *